Pandemi Nangiang Para Yowana Sutindih Ring Palemahan

CINTA LINGKUNGAN-Anggota RA Maruti foto bersama di depan pemandian umum Song Broek usai bersih-bersih.
Tresna Sutindih Ring Palemahan- Para Yowana RA Maruti foto Sinarengan ring ajeng genah pasiraman Song Broek sesampun mareresik.

GIANYAR-Diari Bali

Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali kasumbung antuk toya sane luwih utama sane mawit saking Danau Batur, Kintamani, Bangli, taler embas saking Tampak Siring sisi kangin. Lembah lan tukad setata neres toyane maneresti silih sinunggil kacampuh toyané inggih punika bantaran pacampuhan ring Banjar Geria, Dèsa Melinggih, Payangan.

Campuhan punika masikian sané ngruntuhin jurang sakadi air terjun sané ngangobin. Gumurub tonyannyanè risaksat mejah sunia ring wewidangan Taman Tirtha Song Broek (beruk) saluirnyanè bèji lan genah masiram majeng ring krama. Genahnyanè nepak ring tepi tukad, 200 méter saking sumber air terjun punika.

Madé Suarjana kasarengin para yowana ngawit pamargi makudang-kudang undag sané curam. Saking pamargi punika para yowana janten sampun tatas indik margi punika. Selantang margi ngantos ke Taman Tirtha Song Broek, ipun ngaton indik kahanan irika.

Patung sané marupa rangda ngadeg ring penepi undak karesikin olih para yowana. Punika taler entikan padang lan leluu plastik. Suarjana rumasa sungsut ring ati rikala kramané sané ngentungang leluu sakita karep. Napi malih leluu plastik sané sampun kamijilang ring Peraturan Gubernur Bali No 97 Tahun 2018 ngenenin indik sampah plastik.

Risampun ring genah masiram lan Béji Song Broek, ipun sinarengan mareresik genahé punika. Paridabdab para yowana punika patut kasumbung duaning sumanggem tresna sutindih sané embas saking manah soang-soang. Boya ja saking pangrencana saking pemerintah, organisasi masyarakat utawi partai politik.

Suarjana nlatarang, maka pangawit, ipun lan semeton yowana ring désa inucap demen melayangan. Indiké punika ngawetuang nabdabang ngawentuk organisasi. Nanging, rikala pandemi Covid-19 ngerebat, ipun sumanggem muputang malayangan mangda doh saking pupulan jadma.

“Penguntat titiang muputang antuk melayangan dados pupulan mareresik sané mawasta Rare Angon (RA) Maruti,” teges Suarjana, Sabtu (15/5/2021) ring Béji Song Broek.

Kasungkemin pembelajaran jarak jauh (PJJ) ngawit maret 2020 taler ngewéhin galah majeng RA Maruti rikala nglaksanayang pamargi sané becik indik tata palemahan. “Anggota RA Maruti sami sisya sané kantun masekolah SMP lan SMA. Mangda nénten gradag-gruduk, becikan makarya sané positif,” weweh Suarjana.

Pemargi RA Maruti kasanggra becik luwih ayu olih Ni Putu Tirka Widanti, silih tunggil pangrajeg Banjar Geria. Pinaka payokong sané kasapa Bu Putu puniki ngicénin saha ngawantu rikala natanin kewéntenan kahanan Béji Song Broek.

“Daweg puniki alit-alit mamanah mangda katumbasang patung ring béji. Pastika tiang nyokong lan ngawantu alit-alit sané besik puniki,” baos Bu Putu ring galah punika.

Bu Putu sané maduwé Song Broek Jungle Resort punika, taler nyiagayang genah pasangkepan RA Maruti ring villanyané. Nénten wénten malih sané canggung rikala Bu Putu mabaos majeng kasinoman RA Maruti.

Bu Putu nyantenang, pamargi RA Maruti boya ja nyaga kalestarian palemahannyané kemanten, nanging dané nuntun saha mapatitis generasi nunggilang pikayun pinaka pasemetonan.

“Pidabdab pamargi alit-alit pinaka implementasi ajahan adi luhung Tri Hita Karana, minakadi Parhyangan nyinahang rasa bhakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Pawongan mikukuhin kauripan pasukadukan lan Palemahan mangda setata bajeg ngupapira buana agung lan buana alit,” baos Bu Putu. Tim