Film Cendek” Lampah Solah” Kapungkah ring DNA Denpasar

kewentenan rikala nonton Film Cendek" Lampah Solah"
Bagikan

Denpasar, Diari Bali

Film cendet sanè mamurda “Lampah Solah” kasuguhang olih Sanggar Pancer Langit ring ruang Audiovisual, Dharma Negara Alaya, Buda (12/5/2021). Ring galah sane becik punika wakil walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa sanè kasarengin para pameran lan sutradara film sanè ngunggahang lika liku para pragina tari Bali.

Wawali rumasa bangga “film sane pinih becik tur luwih puniki prasida anggèn tetuladan lan spirit rikala iraga ngamargiang swadarma mangda jemet lan cucud” baosnyanè.

Lantur Kadek Agus, nyobiahang, majanten titik suksès nènten lèmpas saking prosès sanè suè. Punika taler daging carita puniki nampilang anak alit inggih punika Yu Mas sanè maderbè manah dados pregina sakadi biang.

Majanten pikenoh dados pregina Yu Mas ngamargiang proses paurukan sane suè lan leleh majanten kapungkur wekas manados pragina sanè widagda. Kewèntenan Dharma Negara Alaya pinaka ruang krèatif ring kota Denpasar lan jagat Bali, sanè prasida nredesang karya- karya insan kreatif generasi muda Bali lan Denpasar. Silih tunggil ” Lampah Solah” sanè kasuguhang Pancer Langit silih tunggil kreativitas makejangkep.

” Sakadi ring wulan punika sampun makudang film sanè kasuguhang ring ruang audiovisual DNA Denpasar, indiki puniki ngawetuang rasa bangga majeng insan penggiat karya film sanè wenten,” baosnyanè.

Dr. Anak Agung Gede Agung Rahma Putra, S.Sn., M. Sn.,pinaka perintis Yayasan Pancer Langit tios punika pinaka penanggungjawab film sane kasarengin sutradara film Anak Agung Mas Sudarningsih ngawedarang film Lampah Solah nyaritayang indik pamargin jadma pinaka pragina.

“Film puniki titiang suguhang majeng parajana sanè seneng indik tari rikala mapikèling Rahina Tari Sedunia sanè matepatan rikala pinanggal 29 April” unggahnyanè.

Tios ring punika pabesen, rikala dados penari bo ya je malelentikan utawi ngejerang lima, nanging pragina ngamargiang proses sane panjang mangda sida idup rikala maktayang tarian sanè jagi kasolahang.

Para istri sanè nyolahang tokoh mèmè puniki ngawewehin ring film puniki nyaritayang Yu Mas ( Ni Putu Arditha Cahya Maharani) mamanah nglanturang pangrempini dados pragina sanè luwih utama. Wènten rasa suka duka, pakibeh sanè karasayang mangda nemu tetujon, ipun malajah ngigel ring guru sane mapalakon Ida Ayu Suarningsih, sungsut duaning ipun kaon ring seleksi, nangingmawali ngamolihang galah pentas. Ring selantang pamargi, ipun taler runtuh lan rikala punika matemu mèmè sane ngicènin patitis lan sokongan mangda prasida manados pregina. Red